• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв.

Наглядовою радою ПрАТ "БІОФАРМА" 15.10.2015 р. (Протокол №25) прийнято рішення про припинення діяльності представництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОФАРМА" в Республіці Казахстан у зв’язку з реструктуризацією ПрАТ "БІОФАРМА".

Відомості про Представництво: повне найменування: Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОФАРМА" в Республіці Казахстан,  місцезнаходження: Ресрубліка Казахстан, місто Алмати, вулиця Тімірязєва, будинок 42,корпус 15/108, офіс 308. Функції, які виконувало: Представництво ПрАТ "БІОФАРМА" в Республіці Казахстан виконувало презентативні (представницькі) функції, а саме представляло інтереси ПрАТ "БІОФАРМА" на території Республіки Казахстан, виконувало дії по розширенню сфери діяльності по постачанню та просуванню продукції виробництва ПрАТ "БІОФАРМА" на території Республіки Казахстан та сприяло отриманню ПрАТ "БІОФАРМА" прибутку, при цьому Представництво не займалося комерційною діяльністю.

Вернутся в категорию "Новости"