• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента  Приватне акціонерне товариство "БІОФАРМА"

2. Код за ЄДРПОУ 36273281

3. Місцезнаходження 03680 м. Київ Амосова,будинок 9

4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-20 (044)277-36-10

5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www. biofarma.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

1)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером ПрАТ "БІОФАРМА" 01.07.2016 р., Протокол №3.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера №3 від 01.07.2016 р.

Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом №1  Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2014 р.

2)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером 01.07.2016 р., Протокол №3.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера №3 від 01.07.2016 р.

Посадова особа Niobera Investments Limited (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 93,260582%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 93,261%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2014 р.

3)Рішення про призначення прийнято одноосібним акціонером ПрАТ "БІОФАРМА" 01.07.2016 р., Протокол №3.

Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера №3 від 01.07.2016 р.

Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відідлом №1 Білоцерківського МУГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Голова Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради ПрАТ "БІОФАРМА", Перший щаступник Міністра інфраструктури України, Міністр транспорту та звязку України, Директор ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

4) Рішення про призначення прийнято одноосібним акціонером 01.07.2016 р., Протокол №3.

Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера №3 від 01.07.2016 р.

Посадова особа Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ номер 814307 виданий 20.03.2007 р. Оболонським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: до наступних річних загальних зборів.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: партнер компанії Horizont Capital.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Голова правління

 

 

 

Маковський О.А.

 

 

 

Вернутся в категорию "Новости"