• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Особлива інформація про зменшення статуного капіталу

15.08.2016 р. прийнято рішення про зменшення розміру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БІОФАРМА"вищим органом Товариства, а саме одноосібним акціонером (протокол  №4). Причиною прийняття такого рішення є наявність на рахунку ПрАТ "БІОФАРМА" викуплених власних акцій. Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення про його зменшення складає 131 196 060,00 грн. Розмір статутного капіталу після його зменшення становить 122 354 210,00 грн. Статутний капітал зменшується на 8 841 850,00 грн. Частка (у відсотках) на яку зменшується статутний капітал на 6,739417%. Спосіб зменшення статутного капіталу  - анулювання раніше викуплених товариством власних акцій та зменшення їх загальної кількості. Юридична особа-нерезидент Ніобера Інвестментс Лімітед (Республіка Кіпр) є єдиним акціонером товариства і йому на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу належить 100% голосуючих акцій (122 354 210 штук). Жодному з  членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства голосуючі акції на дату прийняття рішення про зменшення статутного капіталу, не належать.

 

Вернутся в категорию "Новости"