• Новости1
  • Новости2
  • Новости3

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

1)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером 06.09.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення (Протоколу) одноосібного акціонера №5 від 06.09.2016 р.

Посадова особа Гурнак (Майбоженко)Лілія Володимирівна (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.01.2011 р.

2)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером 06.09.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера №5 від 06.09.2016 р.

Посадова особа Іконнікова Лоліта Сергіївна (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.01.2009 р.

Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

3)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером 06.09.2016 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера №5 від 06.09.2016 р.

Посадова особа Безрідна Ірина Володимирівна (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 20.01.2011 р.

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

4)Рішення про призначення прийнято одноосібним акціонером 06.09.2016 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення (протоколу) одноосібного акціонера №5 від 06.09.2016 р.

Посадова особа Мажарська Юлія Миколаївна (паспорт: серія  номер  виданий  р. ), призначена на посаду Ревізор акціонерного товариства.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 2 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "БІОФАРМА", Головний бухгалтер ТОВ "БІОФАРМА-ІНВЕСТ", Головний бухгалтер ТОВ "БІОФАРМА ПЛАЗМА".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Фізична особа не надала згоди на розриття паспортних даних.

Вернутся в категорию "Новости"